FOURTEENTH GENERATION


9488. Gaut AKSDAL IN AVALDSNES (1167)(1168). He is listed as the farmer at Aksdal in 1563 as he is then mentioned as owning at least part of the land. This Gaute was probably the father of Ivar Gautesen which is mentioned at Vårå in 1621 and Johannes Gautesen at Risanger in Skjold.

Denne mannen brukte Aksdal i 1563 or er det året nevnt å eiga ein del jordegods, utan at det vert sagt kor dette jordegodset låg. Denne Gaute var kanskje far til Ivar Gautesen som er nevnt på Vårå i 1621 og Johannes Gautesen på Risanger i Skjold. He was married. Children were:

child4744 i. Iver Gautesen VAARE (VÅRÅ).
child ii. Johannes Gautesen RISANGER IN SKJOLD(1169) .

Home Return to Table of Contents